SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P1/R1

siłownik pneumatyczny membranowy typ P1B 630 z napędem bocznym POLNA S.A.
 • siłownik pneumatyczny membranowy wielosprężynowy typ R1 1500T Tandem POLNA S.A.
 • siłownik pneumatyczny membranowy wielosprężynowy typ R1 1500 POLNA S.A.
 • siłownik pneumatyczny membranowy typ P1B 630 z napędem ręcznym POLNA S.A.
 • siłownik pneumatyczny wielosprężynowy typ P1B 630 z napędem POLNA S.A.

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1 są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej.
Wykonywane są w następujących odmianach:

 • o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P1
 • o działaniu odwrotnym (powietrze - cofa trzpień) - typ R1
 • o działaniu prostym, z napędem ręcznym - typ P1B
 • o działaniu odwrotnym, z napędem ręcznym - typ R1B

 

Powierzchnia membrany 400, 630, 1000, 1500, 1500T cm2
Skok 20, 38, 50, 63, 80, 100 mm
Zakresy sprężyn 20 ...100 kPa do 180 ... 380 kPa
Temperatura pracy - 40 ... + 80°C
Dokładność położenia ±2,5 % zakresu skoku nominalnego
Histereza  ±2,5 % zakresu skoku nominalnego
Napęd ręczny boczny
Maksymalne ciśnienie 500 kPa

 

 • całkowita odwracalność działania i możliwość zmian zakresu sprężyn - bez dodatkowych części
 • sztywna konstrukcja odlewanego jarzma siłownika
 • szeroki zakres sił dyspozycyjnych
 • liniowa zależność przemieszczenia trzpienia od ciśnienia sterującego w wyniku zastosowania membran ze stałą powierzchnia czynną
 • różne zakresy sprężyn uzyskiwane przez zmianę ilości sprężyn lub/i przez zmianę położenia elementów dystansowych
 • możliwość wyposażenia siłownika w napęd ręczny boczny, pneumatyczny lub elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny, wyłączniki krańcowe, filtroreduktor, trójdrogowy zawór elektropneumatyczny, zawór blokujący
 • nadajnik położenia
 • duża trwałość membran, sprężyn i uszczelnień
 • mała masa i wymiary gabarytowe