Zawory do pracy w instalacjach znajdujących się pod ziemią

Zawory do pracy w instalacjach znajdujących się pod ziemią.

Zawory takie wymagają wyprowadzenia napędu na powierzchnię ziemi i połączenia z zaworem w sposób trwały i niezawodny.
Długość elementów dystansowych i sposób ich mocowania do podłoża uwzględnia możliwości lokalizacji zaworu.