Elementy Stacji Redukcyjno-Schładzających

21.08.2012

 

Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej

do utrzymywania temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy chłodzącej.

Jako producent elementów stacji redukcyjno-schładzających, zapraszamy do lektury poniższego opracowania przybliżającego ich zastosowanie.
 

Głównymi elementami stacji redukcyjno-schładzających są:
- zawory redukcyjne pary
- schładzacze
- zawory wtryskowe

1. Zawory redukcyjne mają za zadanie obniżenie ciśnienia pary do wartości zbliżonej do parametrów pary nasyconej. Do tych celów mogą być wykorzystywane zawory z asortymentu zaworów regulacyjnych spółki.
Na zastosowanie do wysokich parametrów ciśnienia i temperatury zalecane są zawory typu Z1B. Zapewniają one możliwość stosowania wielootworowych i wielostopniowych struktur dławiących oraz grzybów odciążonych. Rozwiązania te dają możliwość eliminacji przepływu dławionego, ograniczenia poziomu hałasu oraz zmniejszenia sił przesterowania. 
W ofercie spółki oprócz zaworów przelotowych znajdują się również zawory kątowe wykonywane z prętów kutych. 

stacja redukcyjno-schładzająca typu RS

Rys. 1. Zawór redukcyjny pary – kątowy DN25 / DN150 z materiału X10CrMoVNb9-1 (1.4903). grzyb wielostopniowy i płyty dławiące na wypływie w celu wyeliminowania przepływu dławionego i ograniczenia hałasu. Komora schładzania jest integralna częścią zaworu. Na rysunku widoczne także: Schładzacz lancowy, zawór wtryskowy o konstrukcji antykawitacyjnej.

 

Zawór kątowy z siłownikiem elektrycznym.

Rys. 1. Zawór kątowy z siłownikiem elektrycznym. 

 

2. Schładzacze:
- tłoczkowe
- pierścieniowe
- lancowe
Zadaniem schładzaczy jest doprowadzenie do komory schładzania wody chłodzącej w stanie maksymalnej atomizacji w całym zakresie ciśnień roboczych i przepływu.
Najpowszechniej stosowane są schładzacze tłoczkowe typu ST1. Składają się one z części zaworowej z grzybem jedno lub dwustopniowym oraz głowicy z dyszami wtryskowymi. Zapewniają one szeroki zakres regulacji (ok. 40:1), nie wymagają zaworu wtryskowego mogą być wyposażone w napęd pneumatyczny lub elektryczny. Stosowane są do rurociągów od DN150.

 

 

Schładzacz tłoczkowy typu ST1 z napędem pneumatycznym.

 

 

Rys. 2 Schładzacz tłoczkowy typu ST1 z napędem pneumatycznym.

Schładzacze tłoczkowe przed wysyłką do klienta.

Rys. 2a Schładzacze tłoczkowe przed wysyłką do klienta.

 

Dla mniejszych średnic rurociągu i mniejszych wymagań w zakresie regulacyjności (ok. 3:1) zalecane są schładzacze pierścieniowe typu SP1 i lancowe typu SL1. Wymagają one zastosowania zaworu wtryskowego.
Schładzacze pierścieniowe mocowane są miedzy kołnierzami rurociągu. Zawierają 1…3 dysz wtryskowych.  Zwiększenie regulacyjności schładzaczy pierścieniowych (do ok. 15:1) można uzyskać przez zastosowanie wielowylotowych zaworów wtryskowych.

Schładzacz pierścieniowy

Rys. 3 Schładzacz pierścieniowy.

 

Schładzacze lancowe wyposażone są najczęściej w jedna dyszę wtryskową i zalecane są do rurociągów DN100…300.

Schładzacz lancowy

Rys. 4 Schładzacz lancowy

 

Rys. 4a Schładzacz lancowy z dyszą o zmiennej wydajności

 

3. Zawory wtryskowe.
Rolę zaworów wtryskowych spełniają najczęściej zawory regulacyjne typu Z1A. Ze względu na parametry wody chłodzącej w wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie antykawitacyjne zaworu.

Zawór typu Z1A, z grzybem wielostopniowym i klatką dławiącą.

Rys. 5. Zawór typu Z1A, z grzybem wielostopniowym i klatką dławiącą.