Tendencje i kierunki rozwoju armatury przemysłowej

08.08.2012

W związku z modernizacją instalacji przemysłowych, oraz projektowaniem i budową nowych, od producentów armatury przemysłowej oczekiwane jest ciągłe doskonalenie i unowocześnianie wyrobów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj nowo budowane w Polsce instalacje w przemyśle energetycznym i w gazownictwie.

Nowo budowane bloki w elektrowniach projektowane są na parametry nadkrytyczne co wymaga stosowania nowych materiałów do budowy zaworów regulacyjnych oraz odcinających, odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury i ciśnienia. Armatura musi spełniać bardzo wysokie wymagania co do niezawodności, a okres pomiędzy przeglądami jest wydłużony zgodnie z harmonogramem okresowych zatrzymań pracy bloku energetycznego. Zawory regulacyjne muszą pracować bezawaryjnie w warunkach zagrożonych flashingiem czy przepływem zdławionym, jak również spełniać normy co do emisji hałasu – często wymaga to indywidualnego podejścia do tych aplikacji i opracowania konstrukcji uwzględniających indywidualne wymagania technologiczne obiektu.

Zawór typu Z1A Z GRZYBEM PERFOROWANYM i DWIEMA KLATKAMI DŁAWIĄCYMI

 

Wiele nowych instalacji obecnie jest budowanych w przemyśle gazowniczym. W porównaniu do standardów dotąd obowiązujących w Polsce można zaobserwować wzrost wymagań co do przepustowości instalacji, oraz budowy systemów sterowania obiektami. Wymusza to stosowanie zaworów dużych średnic o podniesionej regulacyjności, które mają maksymalną przepustowość przy minimalnym spadku ciśnienia a jednocześnie są zdolne do regulacji bardzo małych przepływów przy dużym spadku ciśnienia. Materiały i uszczelnienia stosowane w tych konstrukcjach muszą zachowywać najwyższe standardy związane ze stosowaniem w strefach zagrożenia wybuchem, oraz w warunkach często występującego przechłodzenia w wyniku rozprężenia gazu.

Zawory z siłownikami elektrycznymi na Układzie rozliczeniowo pomiarowym Krobia.
 

Napędy zaworów muszą być przystosowane do komunikacji z nowoczesnymi systemami sterowania obiektów, co wymaga zastosowania osprzętu z odpowiednim protokołem komunikacji, oraz wyposażonego w najnowocześniejsze narzędzia diagnozujące pracę zaworów na których są zamontowane.

W związku z tak postawionymi wymaganiami, często niemożliwym jest zastosowanie zaworów katalogowych – należy każdy z nich projektować indywidualnie do postawionych wymagań. Jednocześnie należy sprostać krótkim terminom dostaw oraz zmieścić się w zaplanowanym budżecie inwestycji. Tylko firmy producenckie dysponujące odpowiednim potencjałem konstrukcyjno – technologicznym mogą sprostać wymaganiom inwestycyjnym tego typu -zaczynając od oferty poprzez projekt a kończąc na finalnym wykonaniu gotowego wyrobu w zaplanowanym terminie.

Należy także podkreślić istotny a często pomijany przy realizacji projektów aspekt czyli szybkość i jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, którą zapewnia producent. Lokalny (krajowy) producent jest w stanie bardzo szybko zareagować na problemy zgłaszane przez klientów, a także równie szybko wykonać i dostarczyć niezbędne części zamienne. Wspomniana zaleta staje się bardzo ważna kiedy każda godzina przestoju w pracy zakładu to dodatkowe koszty i utracone zyski. W takiej sytuacji szybka reakcja jaką zapewnia lokalny producent staje się kluczowa.

Opracowanie ukazało się jako część raportu dotyczącego armatury przemysłowej w piśmie branżowym pt: "Nowoczesne technologie w przemyśle".