ZAWÓR CIĄGŁEJ RECYRKULACJI

15.09.2011

 

Zawór zaprojektowany do układu recyrkulacji pomp o dużej wydajności.

Ma konstrukcję przelotową z korpusem odlewanym ze staliwa GP240GH. Napływ czynnika nad grzyb.

Budowa części zawieradła zaworu przystosowana jest do bardzo szerokiego zakresu regulacji przepływu. Zawieradło składa się z dwu części: grzyba głównego o budowie szklankowej oraz grzyba-pilota o trzech stopniach redukcji ciśnienia. W grzybie głównym wykonano 3-stopniowe gniazdo pod pilota. Dzięki zastosowaniu wielostopniowej konstrukcji wyeliminowano zjawisko kawitacji przy początkowych stopniach otwarcia zaworu, kiedy występują maksymalne spadki ciśnienia na grzybie.

Konstrukcja zaworu z grzybem-pilotem umożliwia uzyskanie regulacyjności 200:1. Jednocześnie pilot otwierając przelot poprzez otwory odciążające częściowo wyrównuje ciśnienie nad i pod grzybem głównym zmniejszając wymaganą siłę dyspozycyjną napędu zaworu. Po wykonaniu skoku grzyba-pilota dalsza regulacja odbywa się na szklance grzyba głównego. Dzięki odpowiedniemu wykonaniu powierzchni przylgowych grzyba, gniazda i pilota, oraz napływowi czynnika nad grzyb zawór ma V klasę szczelności zamknięcia i może służyć również jako zawór odcinający.

Zawór zastosowano w Elektrowni Opole.