ZAWÓR KĄTOWY NA PRZEPŁYWY O KRYTYCZNYM SPADKU CIŚNIENIA

15.09.2011

 

Zawór kątowy typu Z1A DN40 PN40 - wykonanie na przepływy o krytycznym spadku ciśnienia.
Zawór przelotowy o konstrukcji kątowej z napływem czynnika pod grzyb. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami norm GOST z korpusem ze stali kutej P355NL2 z badaniami uwzględniającymi stosowanie w temperaturach -40°C.

Układ grzyb/gniazdo wykonano jako konstrukcję o 2-stopniowym podziale spadku ciśnienia w celu wyeliminowania zjawiska przepływu zdławionego.

Wielootworowa klatka dławiąca dociska gniazdo do korpusu zaworu jednocześnie wprowadza trzeci stopień dławienia, rozdziela strugę czynnika redukując poziom emitowanego przez zawór hałasu.

Zawór wykonano dla Instytutu Nawozów Sztucznych Zakładów Azotowych Puławy.