ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA PARY PRZEGRZANEJ

15.09.2011

 

W elektrowniach oraz elektrociepłowniach często istnieje konieczność zredukowania ciśnienia pary przegrzanej, oraz schłodzenia jej do temperatury bliskiej temperaturze nasycenia. Jednym z elementów stacji redukcyjno schładzających są zawory redukcji ciśnienia pary wodnej.

W przedstawionym rozwiązaniu istniała konieczność zredukowania pary o ciśnieniu 94 bar i temperaturze 540°C do ciśnienia 15 bar przy regulacji przepływu na poziomie 80 t/h.

Zastosowano rozwiązanie zaworu z korpusem (1) wykonanym z pręta kutego z materiału 10CrMo9-10 (1.7380) jako konstrukcję spawaną. Aby skompensować przyrost objętości pary podczas rozprężenia istnieje konieczność powiększenia średnicy rurociągu na wylocie zaworu. Dlatego też przyłącza zawory zaprojektowano jako DN125 PN250 na wejściu i DN200 PN100 na wyjściu z zaworu. Oś rurociągu wlotowego oraz wylotowego są przesunięte względem siebie co powoduje że korpus zaworu jest wykonany jako przelotowy typu tzw. "Z"(nazwa od kształtu korpusu).

Z powodu dużej średnicy przelotu gniazda(6) i spadku ciśnienia 79 bar konieczne jest zastosowanie konstrukcji z grzybem(4) odciążonym ciśnieniowo. Zastosowano odciążenie przy pomocy grzyba-pilota(5). Pilot odciąża grzyb główny jednocześnie regulując z dużą dokładnością minimalne przepływy na początku otwarcia. Po wykonaniu skoku przez pilot dalsza regulacja realizowana jest na klatce regulującej(7) i otworach szklanki grzyba głównego(4). Aby wyeliminować hałas, oraz aby stopniować rozprężanie czynnika na wylocie zaworu zastosowano dodatkowe dwa stopnie dławienia w formie wielootworowych płyt dławiących.

Dławnicę zaworu uszczelniono z korpusem za pomocą stożkowego pierścienia grafitowego(29). Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano efekt doszczelniania się połączenia pod wpływem ciśnienia wewnątrz zaworu.

Zawór posiada gniazdo i grzyb o V klasie szczelności zamknięcia - dzięki temu może również być zastosowany jako zawór do pełnego odcięcia przepływu.

Wykonano dla USS KOSZYCE, SŁOWACJA - zainstalowany w roku 2009.