ZAWORY NA WARUNKI EKSTRAKCJI NADKRYTYCZNEJ SUROWCÓW ROŚLINNYCH

15.09.2011

Nowe opracowania - zawory na warunki nadkrytyczne. Dla nowo projektowanych instalacji zachodzi potrzeba wykonań zaworów na ciśnienia nominalne powyżej 400 bar. Jednym z takich rozwiązań są zawory odcinające dla Instalacji Centrum Badań Procesów Ekstrakcji nadkrytycznej Surowców Roślinnych z zastosowaniem CO2.

W zastosowanym projekcie zastosowano wykonanie wszystkich części zaworów ze stali 316L oraz przeciwkołnierze z materiału X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 (DUPLEX). Z powodu występowania ciśnień roboczych rzędu 530 bar ciśnienie nominalne zaworów zastosowano PN630 zgodne z normą BN-91 1771-20/40.

Uszczelnienie pomiędzy korpusem zaworów a przeciwkołnierzami zaprojektowano na uszczelkach BX 150 zgodnych z API 6A klasy 15000.

Zawory mają gwarantowaną V klasę zamknięcia grzyb/gniazdo przy pełnym spadku ciśnienia 530 bar, w związku z czym napływ czynnika skierowano nad grzyb (FTC).

Różnica ciśnień nad i pod grzybem podczas zamknięcia wywiera dodatkowy nacisk i doszczelnianie układu. Aby zmniejszyć wymaganą siłę dyspozycyjną siłownika zastosowano konstrukcję grzyba odciążonego ciśnieniowo grzybem wewnętrznym - pilotem. Pilot dobrano w ten sposób aby siła potrzebna do jego otwarcia była 7-krotnie niższa niż grzyba głównego. Po otwarciu pilota ciśnienia nad i pod grzybem głównym wyrównują się i dalsze otwieranie w celu osiągnięcia pełnego przelotu nie wymaga większej siły dyspozycyjnej siłownika.

Aby zapobiec zużyciu części wewnętrznych spowodowanym bardzo dużą prędkością przepływu medium, którym jest ciekły ditlenek węgla, grzyby, gniazda, tuleje prowadzące wykonano z pełną powłoką stellitowaną o twardości 45 HRC.

Zawory wyposażone są w siłowniki pneumatyczne, zawory elektromagnetyczne do sterowania oraz sygnalizatory położeń otwarty / zamknięty.

Prezentowaną armaturę zaprojektowano i wykonano dla Instytutu Nawozów Sztucznych w Zakładach Azotowych w Puławach.