ZAWORY REDUKCYJNE PARY WODNEJ

15.09.2011

Jednym z elementów stacji redukcyjno - schładzających pary wodnej są zawory służące do zredukowania ciśnienia pary przegrzanej.

Przy dużych przepływach pary, oraz redukcji ciśnienia rzędu 20 - 30 bar występuje szereg problemów z regulacją realizowaną przy pomocy standardowych zaworów grzybkowych. Para wodna podczas redukcji ciśnienia rozpręża się powodując zjawisko przepływu zdławionego oraz emisję wysokich wartości hałasu przez zawór. Dodatkowo istnieje problem zachowania płynnej regulacji przez zawór przy początkowych otwarciach i niewielkich przepływach, kiedy stosunek przepływów minimalnych do maksymalnych wykracza poza regulacyjność standardowych konstrukcji zaworów.

Prezentowane rozwiązanie konstrukcyjne jest przystosowane do regulacji zarówno niewielkich przepływów rzędu 1-2 t/h jak i przepływów rzędu 50 t/h przy redukcji ciśnienia o 25 bar. Zawór ma budowę klatkową z grzybem tłoczkowym odciążonym pilotem. Pilot o skoku 6mm reguluje przy minimalnych przepływach jednocześnie odciążając ciśnieniowo grzyb główny. Grzyb główny porusza się w tulei regulacyjnej o charakterystyce liniowej.

W celu wyeliminowania zjawiska przepływu zdławionego oraz w celu zredukowania emisji hałasu przez zawór, pod gniazdem zamontowano 3-stopniowy układ dławiąco - wyciszający. Układ ten ma formę kosza trzech klatek podpartych tuleją. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozprężenie pary jest stopniowe co zapobiega powstawaniu przepływu zdławionego. Jednocześnie wielootworowy układ klatek rozdzielając strugę czynnika powoduje zmniejszenie hałasu emitowanego przez zawór o 24 dBa w stosunku do rozwiązania klasycznego. Wszystkie elementy wewnętrzne zaworu wykonano z wysoko utwardzanych materiałów w celu maksymalnej ochrony przed erozją.

Dane techniczne zaworu: DN 300, PN 40, Kvs 250, Rodzaj napędu: SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY TYPU P1.