Referencje

...nasza współpraca z firmą POLNA S.A. w zakresie ofertowania i dostaw zaworów regulacyjnych była rzetelna i merytoryczna. Terminy dostaw byty ściśle dotrzymywane zgodnie z wcześniejszymi zamówieniami.

ELEKTROBUDOWA S.A.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Nasze miasto - Przemyśl

Przemyśl należy do doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Położony jest w południowo-wschodniej Polsce, we wschodniej części Województwa Podkarpackiego, w dolinie rzeki San. Przemyśl i jego okolice to liczne walory, turystyczne, wypoczynkowe i historyczne. Miasto stanowi również ważny węzeł komunikacyjny łączący wschód z zachodem i północ z południem Europy i odgrywa istotną rolę we współpracy transgranicznej z Ukrainą.

Walory przemysłowe

Przemyśl ma bezpośrednie połączenie ze szlakiem tranzytowym Wrocław – Kraków – Korczowa (A4 droga nr 4). Do roku 2012 planowane jest wybudowanie ostatniego odcinka autostrady A4 do granicy z Ukrainą w Korczowej. Najbliższe lotnisko znajduje się w Jasionce k. Rzeszowa (ok. 90 km od Przemyśla). Lotnisko oferuje połączenia krajowe, a także przeloty międzynarodowe (w tym tanie linie lotnicze).

W przemysłowej części miasta zlokalizowana jest podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) Euro-Park Wisłosan. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, która udziela zainteresowanym przedsiębiorcom informacji o przetargach i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (www.tsse.pl).

Walory turystyczne

Zapraszamy Państwa do Przemyśla! To miasto piękne i wyjątkowe. Sama natura zadbała o malowniczość tego zakątka kraju, a atrakcyjne położenie sprawia, że w zasięgu ręki są zarówno Bieszczady, turystyczne szlaki Pogórza Przemyskiego, jak też, już za granicą z Ukrainą, wspaniały Lwów, który od Przemyśla dzieli niecałe sto kilometrów. Tu od wieków krzyżowały się szlaki komunikacyjne łączące wschód z zachodem i północ z południem, a na ich bazie wyrosło i rozwinęło się miasto. Spacerując jego wąskimi uliczkami można dotknąć dziesięciu wieków historii miasta z ich wieloma materialnymi śladami, z których niemal tysiąc zostało zarejestrowanych jako zabytki budownictwa i architektury. Położenie na styku kultur i religii Wschodu i Zachodu zaowocowało narodową różnorodnością i bogatym dziedzictwem kulturowym, wypracowanym przez pokolenia społeczności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Szczególny charakter nadały miastu czasy rozbiorów i panowania na tych ziemiach monarchii Austro – Węgierskiej.

Twierdza Przemyśl

Strategiczne położenie Przemyśla skłoniło władze austriackie do rozpoczęcia w połowie XIX wieku budowy potężnej twierdzy, która odegrała ważną rolę podczas I wojny światowej. Jej atrakcyjność i sława wyznaczyły kierunek turystycznego rozwoju miasta pod promocyjnym hasłem „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl”. Ruiny potężnych fortów, a także cmentarze wojenne przyciągają do miasta wielu turystów i miłośników fortyfikacji. Dla miłośników militariów i tajemnic fortyfikacji atrakcyjne będą schrony Linii Mołotowa.

Turystyka Aktywna i Kulturowa

Przemyśl, to jedno z nielicznych miast, w którego centrum w pełni lata można plażować nad rzeką San, a zimą zjeżdżać na nartach z 800-metrowego oświetlonego stoku wyposażonego w wyciąg krzesełkowy. Turyści, którzy cenią piękno przyrody i krajobrazu, są zafascynowani historią, wielokulturowością oraz preferują aktywny wypoczynek z pewnością poczują się tu znakomicie. Na pograniczu turystyki AKTYWNEJ i KULTUROWEJ mieszczą się osobliwości przyrody, których na terenie Przemyśla i Pogórza jest pod dostatkiem. Do najcenniejszych należy Arboretum w Bolestraszycach (7 km od miasta). Można tu podziwiać rzadkie gatunki drzew i krzewów z całego świata, a w dworku z XIX w. został urządzony Zakład Fizjografii. 

Przemyskie Klasztory, Kościoły, Zamki…

Położenie Przemyśla na styku kultur i religii i wzajemne ich przenikanie dało niepowtarzalny efekt w postaci bogactwa zabytków architektury sakralnej, świeckiej i militarnej, który wyraża się w niemal tysiącu zarejestrowanych obiektów budownictwa i architektury. W zabytki obfi tuje centrum miasta. Zamek Kazimierzowski z XIV wieku z pallatium i rotundą z przełomu X i XI wieku, pozostałości murów obronnych, klasztory reformatów i benedyktynek wraz z kościołami z XVI wieku, zespoły klasztorne franciszkanów i karmelitów z epoki baroku, a także wiele mieszczańskich kamienic, Rynek i wąskie uliczki są w Przemyślu najczęściej odwiedzanymi miejscami. Ścisłe centrum Starówki ma swoje „miasto podziemne”. Pod większością budynków znajdują się podziemia, w znacznej części połączone między sobą. 

Kopiec Tatarski i fort „Zniesienie”

Kopce, występujące tylko w Małopolsce – w Krakowie i licznie w okolicach Przemyśla, pozostaną chyba na zawsze zagadką archeologii. Nieznany jest czas ich powstania, przemyski Kopiec Tatarski był już zagadką w XVI w. Kopiec wart jest wycieczki, gdyż z tego najwyższego w okolicy punktu rozciąga się wspaniały widok. Nieopodal kopca znajdują się ruiny cytadelowego fortu XVI „Zniesienie”. Do dziś oglądać tu można stalowe szyny-prowadnice, na których obracały się potężne moździerze. Przemyśl jest miejscem pięknym, interesującym i wyjątkowym. Warto tu przyjechać, warto zostać na dłużej.