Stacje redukcyjno-schładzające

Stacja redukcyjno-schładzająca
  • Stacja redukcyjno-schładzająca

Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej do utrzymywania ciśnienia i temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy chłodzącej.
Zapraszamy do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających"
Istnieje możliwość wykonania elementów stacji zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami /przykłady/. W takich przypadkach prosimy o kontakt ze specjalistą.

Głównymi elementami stacji redukcyjno-schładzających są:

- zawory redukcyjne pary - mają za zadanie obniżenie ciśnienia pary do wartości zadanej.

- schładzacze - zadaniem schładzaczy jest doprowadzenie do komory schładzania wody chłodzącej w stanie maksymalnej atomizacji w całym zakresie ciśnień roboczych i przepływu.

- zawory wtryskowe – regulują dopływ wody chłodzącej do schładzacza. Występują  w stacjach redukcyjno-schładzających, w których stosowane są schładzacze lancowe lub pierścieniowe.