ZAWORY REGULACYJNE PRZELOTOWE JEDNOGNIAZDOWE TYP Z1B-M

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów.
Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że zawory te powinny być stosowane do najbardziej wymagających warunków w energetyce, petrochemii, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, hutnictwie itp. Na terenie Europy znane pod nazwą BR12B.
Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami /przykłady/. W takich przypadkach prosimy o kontakt ze specjalistą.

ZAWORY SYSTEMU ZASILANIA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH TYP Z1B-M

BUDOWA I DANE TECHNICZNE

   
Korpus: odlewany, przelotowy
Wymiar nominalny: DN50; 65; 80; 100 / 2”; 2,5”; 3”; 4”
Ciśnienie nominalne: PN250; 320 / CL1500; 2500
Współczynnik przepływu: wg Tablicy 1
Charakterystyka: liniowa lub modyfikowana
Kierunek przepływu: pod grzyb (FTO)
Tor przepływu w klatkach: wg Rys. 5
Współczynnik odzysku ciśnienia: FL=0,975
Szczelność zamknięcia: min. V klasa wg PN-EN 60534-4
Dopuszczalne ciśnienie robocze: 250 bar
Dopuszczalna temperatura pracy: +250°C 

ZAWORY Z WIELOŚCIEŻKOWYM TOREM PRZEPŁYWU TYP Z1B-M

BUDOWA I DANE TECHNICZNE

   
Współczynniki przepływu Kvs: wg Tablicy 1. Media nieściśliwe
Współczynniki przepływu Kvs: wg Tablicy 2. Media ściśliwe
Charakterystyka: liniowa
Kierunek przepływu: pod grzyb (FTO) lub nad grzyb (FTC) - media nieściśliwe
pod grzyb (FTO) - media ściśliwe
Budowa elementów dławiących: wg Rys. 1
Tor przepływu w klatkach: wg Rys. 2