Referencje

Niniejszym wyrażamy pozytywną opinię o współpracy z firmą Polna S. A.. Jakość wykonania wyrobów oraz niezawodność nie budzą zastrzeżeń, przez co można uznać je za godne polecenia.

SKAMER ACM Sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Profil działalności

Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. to firma z tradycjami, zajmująca się produkcją armatury przemysłowej od końca lat 60-tych ubiegłego wieku.

Na przestrzeni lat systematycznie rozszerzaliśmy zakres wytwarzanych urządzeń i doskonalili stosowane rozwiązania konstrukcyjne.

Obok standardowych wyrobów katalogowych, specjalizujemy się w wykonaniach specjalnych  zaworów przystosowanych do indywidualnych wymagań Klientów.

Nasze wyroby mają zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych w branży Automatyki Przemysłowej, Ciepłowniczej, Centralnego Smarowania,  Aparatury laboratoryjnej, Hydrauliki Sterowniczej i Odlewów.

Wśród naszych klientów znajdują się wiodące firmy z różnych branż, m.in.:

    ALSTOM POWER – energetyka
    SYNTHOS DWORY– chemia
    SIEMENS – automatyka
    PGNiG – gazownictwo
    ORLEN – petrochemia
    FOSTER WHEELER – energetyka
    AUSTRIAN ENERGY – energetyka
    SKODA POWER – energetyka

Jakość wyrobów gwarantowana jest przez certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością:

    Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008.
    Certyfikat zgodności Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań dyrektywy 97/23/WE - Moduł H.
    Certyfikat zgodności Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań dyrektywy 97/23/WE - Zał.I,p.4.3.
    Dla zaworów regulacyjnych i siłowników potwierdzamy zgodność z dyrektywą ATEX 94/9/WE.

Nasze wyroby pracują w przemyśle na całym świecie. Realizujemy dostawy do wielu krajów np.:

 • Czechy,
 • Litwa,
 • Niemcy,
 • Wielka Brytania, 
 • Włochy,
 • Francja,
 • USA,
 • Meksyk,
 • Indie.

 

Wyroby z zakresu automatyki przemysłowej

Są to urządzenia służące do zmiany natężenia przepływu medium z zachowaniem wymaganej charakterystyki. Zasadniczymi członami tych urządzeń są ustawniki mające na celu zmianę oporu dla przepływającego czynnika oraz napędy (siłowniki) służące do dostarczania energii mechanicznej niezbędnej do przestawienia nastawników (ustawników).

Zawory regulacyjne produkowane przez Spółkę „POLNA” S.A. stosowane są m.in. w: przemyśle energetycznym, petrochemicznym, rafineryjnym i gazowniczym.

Grupa ta obejmuje:

 • zawory regulacyjne,
 • zawory regulacyjne wykonania niekatalogowe,
 • siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe,
 • przepustnice regulacyjne,
 • schładzacze do pary,
 • zawory minimalnego przepływu.

Wyroby z zakresu automatyki ciepłowniczej

Grupa wyrobów automatyki ciepłowniczej obejmuje regulatory bezpośredniego działania przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacjach technologicznych. Stosowane są w systemach ciepłowniczych, procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych.

W grupie tej znajdują się również zawory iglicowe i blokowe przeznaczone do montażu, uruchomienia i obsługi przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki.

Uzupełnienie tej grupy stanowią zawory dławiące umożliwiające dławienie ciśnienia, regulację natężenia przepływu oraz całkowite odcięcie czynnika, oraz filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nią czynnika.

Wyroby z tej grupy stosowane są głównie w przemyśle ciepłowniczym, w elektrociepłowniach i ciepłowniach na węzłach cieplnych.

Szczegółowy podział produktów tej grupy:

 • regulatory bezpośredniego działania,
 • zawory iglicowe,
 • zawory blokowe,
 • zawory dławiące,
 • zawory zaporowe,
 • filtry siatkowe.

Wyroby z zakresu centralnego smarowania

Wyroby tej grupy pozwalają na budowę dużej liczby odmian układów centralnego smarowania.  Są to układy dwuprzewodowe, wieloprzewodowe, progresywne, do smarowania ogniw łańcuchów przenośników transportu poziomego, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn oraz inne w wykonaniach specjalnych.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania są zalecane w głównej mierze do smarowania maszyn i urządzeń wysoko obciążonych, pracujących w trudnych warunkach, o dużej liczbie węzłów trących, rozmieszczonych na znacznych odległościach i wymagających intensywnego smarowania.

Układy te znajdują zastosowanie w:

 • hutach żelaza i metali kolorowych,
 • w urządzeniach kopalń odkrywkowych,
 • w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • cementowniach,
 • cukrowniach,
 • zakładach kuźniczych i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i  warunkach pracy.

Układy wieloprzewodowe stosowane są często na tych samych obiektach co układy dwuprzewodowe. Bywają ich uzupełnieniem, z tym, że w odniesieniu do układów dwuprzewodowych mają one mniejszy zasięg pod względem liczby obsługiwanych punktów smarnych i obejmowanych obszarów. Są zalecane tam, gdzie potrzebne jest ciągłe podawanie smaru w niewielkich ilościach.

W zakresie urządzeń centralnego smarowania Spółka oferuje:

 • pompy smarownicze
 • pompy załadowcze smaru
 • pompy ręczne smaru
 • pistolety smarownicze
 • stanowiska do smarowania
 • dozowniki smaru

Aparatura laboratoryjna: Urządzenia do destylacji wody

Urządzenia do destylacji służą do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Są wykorzystywane w laboratoriach, aptekach, zakładach opieki medycznej, instytutach, placówkach badawczych itp.

W grupie tej znajdują się następujące produkty:

 • destylatory,
 • redestylatory.

Hydraulika sterownicza

Wyroby tej grupy stosowane są w ciężkich maszynach budowlanych.

Odlewy

Odlewnia wykonuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz staliwa, także ciśnieniowe (korpusy), na potrzeby wewnętrzne spółki jak i dla klientów zewnętrznych.