Regulatory bezpośredniego działania z przyłączem kołnierzowym

Regulatory bezpośredniego działania ZSN-1 ZSN-2 ZSN-3 ZSN-5 ZSN-6
Ciśnienie    
Różnicy ciśnień        
Różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu        
Różnicy ciśnień ze sterowaniem elektromagetycznym          
Przepływu          
Dwufunkcyjny różnicy ciśnień i przepływu          

 

Regulatory bezpośredniego działania ZSN-7 ZSN-8 
Ciśnienie    
Różnicy ciśnień  
Różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu    
Różnicy ciśnień ze sterowaniem elektromagetycznym    
Przepływu  
Dwufunkcyjny różnicy ciśnień i przepływu