Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia.

Celem zamówienia jest zakup serwerów wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi wykazanymi w niniejszym zapytaniu. Serwery będą służyły do przygotowywania koncepcji, a następnie projektowania urządzeń, ich konstrukcji i podzespołów mechanicznych oraz dokonywania niezbędnych obliczeń. Ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy, przeznaczony do sprzedaży na rynku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów mających na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania proponowanego sprzętu z obecnie użytkowanym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie w tym między innymi NX CAM oraz programów PLM.
 

Postępowanie ofertowe zakup serwerów wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi